top of page
Stjärnhimmel - komprimerad.png

Kundcase

Know, like and trust är en ekvation som behöver lösas för att kunden ska slå till på ditt erbjudande.

En riktig boost för detta är kundens framgångssaga som du har bidragit till. Fokus är på kundens utveckling och hur den upplever dina tjänster/produkter och de mätbara, konkreta resultat som de har bidragit till. 

Jag intervjuar kunden och skriver en text som du använder i din marknadsföring. En inspirerande, äkta berättelse med till exempel citat från din nöjda kund, gör berättelsen mer personlig och ökar förtroendet för dig.

Det här får du

Vi går igenom hur du har arbetat med kunden och jag får information som behövs till intervjun.

Utifrån den skriver jag en inspirerande text vars syfte är att skapa förtroende för dig i din marknadsföring och att du ska få fler och rätt kunder.

Pris (exkl. moms)

Från 4995 kr/kundcase. Prisförslag utifrån omfattning.

Hör av dig om du vill veta hur vi kan göra detta på bästa sätt!

bottom of page