top of page
Eco-Conference Web Design_edited.jpg

Webbsidestext

Läsare är extra otåliga på internet och du har inte lång tid på dig för att göra ett gott första intryck. Därför måste texten på din webbsida vara tydlig, begriplig och tilltalande. Orden är det viktigaste du har i det sammanhanget för att få din potentiella kund att stanna kvar och läsa vidare. 

Det bistår jag gärna med.

Pris (exkl. moms)

995 kr/sida (genomgång och vässande av befintlig text)

1495 kr/sida (skapande av helt ny text)

Det här ingår

  •  Ett frågeformulär skickas till dig som som du fyller i. Detta går jag noga igenom när jag börjar jobba med projektet, för att pricka rätt i tonalitet, målgrupp, språk etc. och detta blir vår gemensamma grundplåt att utgå från

  •  Genomgång av disposition, länkning, namn på sidor och själva innehållet

  • Skriva ett första textutkast

  • Kommunikation oss emellan

  • En redigeringsomgång efter önskemål

bottom of page