Kostnaden för det du inte betalar

Har du funderat över alternativ kostnad någon gång?


Det är ett nationalekonomiskt begrepp (opportunity cost), vilket beskriver vad den tänkbara kostnaden kan bli när man står över ett alternativ och väljer ett annat.


Levde vi i en värld med oändliga resurser (tid, pengar, miljö etc.) och kloning av oss själva var möjlig, skulle nog inte begreppet finnas. Men allt är ju som bekant inte oändligt.


Ett mycket grovt förenklat exempel är lön kontra fritid. För att dra in pengar krävs (för de allra flesta av oss) att du behöver arbeta och därmed betala med en stor del av din fria tid och vise versa.


Ovanstående går förstås att applicera på precis allt möjligt. Till exempel på hur vi som företagare tänker om kostnader respektive investeringar.


- Vad/hur mycket är din tid värd och hur mycket av den behöver du lägga på att göra X, Y och Z?


- Är det du som ska göra allt?


- Skulle du tjäna på att någon annan gjorde X och Y, medan du ägnade dig åt Z? Det som kommer att dra in de stora pengarna i företaget och som du dessutom är den mest lämpade att utföra?


Frågorna finns i mitt eget företagande liksom kring min roll som virtuell assistent, i vilken jag är den som tar hand om X och kanske Y åt mina uppdragsgivare. Mina tjänster är givetvis en kostnad men vad kostar det att inte köpa min eller andras hjälp?


Hur tänker du?

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla